امروز : چهار شنبه 26 تیر 1398  |   13 ذی القعده 1440  |   Wednesday, July 17, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

امامزاده ها

پس از آنکه ايرانيان به شرف ديانت اسلام مشرف شدند نسبت به سلاله پيغمبر اعظم (ص) و آل علي (ع) علاقه و ارادت خاصي پيدا کردند. عشق و علاقه ايرانيان، قطع نظر از جنبه ديانت و اعتقاد مذهبي، مبتني بر دو اصل و دو علت ديگر نيز بود. که يکي موضوع مظلوميت آل علي (ع) و غصب حق مسلم آنها از طرف خاندان بني اميه و بني عباس بوده است، و ديگري موضوع قرابت و همبستگي از لحاظ شهربانو دختر يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني که وي را همسرسيدالشهدا حسين بن علي (ع) و مادر امام سجاد(ع) مي دانند .به همين جهات و علل هر جا که فردي از اعقاب ائمه اطهار (ع) بدرود زندگي مي گفت، قبرش مزار شيعيان مي شد و بر بالاي مدفنش بقعه و بارگاه مجللي بر پا مي كردند.
امامزاده هاقلب تپنده حيات اسلام وكانون ومحورفعاليت هاي جامعه اسلامي است.متاسفانه آمار،اطلاعات وشاخص هاي امامزاده هاي كل كشوربه عنوان سرچشمه تمدن ايراني- اسلامي وعظيم ترين سرمايه ي فرهنگي ، ديني ومذهبي كشورهمواره با معضلات عديده اي روبه رو بوده است.
شمارش امامزاده هادرقالب سرشماري كارگاه هاي كشور(كه براساس اشتغال ايجادشده توسط امامزاده ها شمرده شده اند)انجام شده است.دراين سرشماري تنهااطلاعاتي درحدنام ونشاني ارائه شده وشاخص هاي ديگر درآن گردآوري نشده است.
درتلاشي كه درمجموعه پايگاه داده هاي فرهنگي – ديني ،سازمان تبليغات اسلامي انجام شد،اطلاعات امامزاده ها مربوط به سرشماري 1381طبقه بندي ،ساماندهي وپردازش گرديدواين اطلاعات درقالب استاني وشهرستاني به صورت نقشه ،نمودار وجدول ارائه گرديده است.
به نظر مي رسدپايگاه اطلاعات امامزاده هاي كشورمقدمه اي براي سرشماري تفصيلي امامزاده ها ،باشدتاباشناخت درست فضا،امكانات پتانسيل ها، حوزه نفوذ و...اين سرمايه عظيم كشور،بتوان مردم مومن را ازاين نعمت به درستي برخورداركرد.برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها