امروز : چهار شنبه 26 تیر 1398  |   13 ذی القعده 1440  |   Wednesday, July 17, 2019
آخرین گزارش ها
 
آخرین گزارش های آماری
 
72 مجلد گزارش های توصیفی موضوعی (بسته مدیریتی)
داده ها ی پایگاه
نرم افزار همرا ه پایگاه
نمودارگزارش توصيفي- موضوعي85-75(آسيب هاي اجتماعي)
شاخص‌هاي ثبتي آماري شهرستاني
اطلس پيمايش ملي رفتارهاي فرهنگي ايرانيان،گزارش شهري،موج اول،1378
پايگاه مقالات تخصصي
نمودارميزان امامزاده هاي كشوربه تفكيك استان
معرفی پایگاه
...
  • به روز رسانی بیش از 50 عنوان گزارش موضوعی توصیفی در موضوعات آموزش( عمومی، عالی)، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، بهداشت و درمان، ارتباطات، تامین اجتماعی
  • به روز رسانی داده های پردازش شده پایگاه ثبتی آماری استانی تا سال 1392 در فصول: آموزش، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، فعالیت اقتصادی، ارتباطات، بهداشت و درمان.
  • افزودن عناوین جدید به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی در فصول فرهنگ، آسیب های اجتماعی، وقایع حیاتی
  • افزودن داده های خام به پایگاه داده های ثبتی آماری استانی
  • افزودن پیمایش وضعیت دینداری در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره در پنج شهر کشور (قم، تهران، اهواز، اصفهان، تبریز)
  • افزودن پیمایش ارزش ها و نگرشها موج دوم

پژوهه دين

نمودار ميزان وتوزيع;درصدمساجدكشوربه تفكيك استان درسال1381
نمودارهاي توزيع درصدمساجدكشوربه تفكيك استان وشهرستان درسال1381وهمچنين نمودارميزان مساجدكشوربه تفكيك استان وشهرستاندرسال1381درهر1000نفر..
ادامه مطلب

پژوهه دين

ميزان و توزيع درصدمساجدتاريخي به تفكيك استان       
نقشه هاي ميزان مساجدتاريخي به تفكيك استان درهرصدهزارنفروهمچنين توزيع درصدمساجدتاريخي كشوربرحسب استان......
ادامه مطلب

پژوهه دين

امامزاده ها
درتلاشي كه درمجموعه پايگاه داده هاي فرهنگي; ديني ،سازمان تبليغات اسلامي انجام شد،اطلاعات امامزاده ها مربوط به سرشماري 1381طبقه بندي ،ساماندهي وپردازش گرديد.
ادامه مطلب

پژوهه دين

سرشماري عمومي نفوس ومسكن1375(ازدواج)
نقشه هاي ميانگين سني ازدواج مردان وزنان درنقاط شهري به تفكيك استان درسرشماري1375 .....
ادامه مطلب

پژوهه دين

نمودارميزان حسينيه هاي كشور
نمودارهاي ميزان حسينيه هاي كشوربه تفكيك استان وشهرستان درسال1381درهرصدهزارنفر
ادامه مطلب

پژوهه دين

سرشماري عمومي نفوس ومسكن(اشتغال)
سرشماري عمومي نفوس ومسكن درخصوص ميزان اشتغال به تفكيك استان درسال1375 
ادامه مطلب

پژوهه دين

پايگاه مقالات تخصصي( مذاهب و فرق ديني)  
ازنمونه مقالات اين پايگاه:ابعاد خداشناسي مسلمان سياه (جنبش مذهبي مسلمانان افريقايي امريکايي) اسلام و توسعه: مذهب و تغييرات سياسي – اجتماعي.....
ادامه مطلب

 برگزیده سرفصل داده های پایگاه
 
تازه ها
 
پیوند ها